2023.02.03.,péntek
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ma:19
Tegnap:60
Ezen a héten:303
Ebben a hónapban:151
Összesen:894942

2010/ vol.33.

 HALÁSZATFEJLESZTÉS 33
FISHERIES & AQUACULTURE DEVELOPMENT Vol. 33

A XXXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás (Szarvas, 2010. május 12-13.) kiadványa

Proceedings of the 34th Scientific Conference on Fisheries & Aquaculture (12-13 May 2010, Szarvas, Hungary)

Halászati és Öntözési Kutatóintézet
Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation

Felelős kiadó: Dr. Váradi László
Szerkesztők: Dr. Kerepczki Éva, Bozánné Békefi Emese, Gyalog Gergő és Dr. Lehoczky István
Készült a Körös Grafikai Kft. nyomdájában, Békéscsabán
200 példányban

Responsible publisher: Dr. László Váradi 
Editors: Dr. Éva Kerepeczki, Emese Békefi, Gergő Gyalog and Dr. István Lehoczky
Printed by Körös Grafikai Kft., Békéscsaba, Hungary
Number of printed copies: 200

ISSN 1219-4816
ISSN 0230-8312
ISBN 978-963-7120-31-2

Javasolt citálási forma az itt megjelent cikkekhez:
Szerzők neve, 2011. A cikk címe. In: Kerepeczki É., Bozánné Békefi E., Gyalog G. és Lehoczky I. (eds.): Halászatfejlesztés 33 – Fisheries & Aquaculture Development Vol. 33, HAKI, Szarvas, Hungary, pp. 000-000.

Suggested citing format for the articles:
Authors’ name, 2011. Title of the article. In: Kerepeczki, É., E. Békefi, G. Gyalog and I. Lehoczky (eds.): Halászatfejlesztés 33 - Fisheries & Aquaculture Development Vol. 33, HAKI, Szarvas, Hungary, pp. 000-000.

© Copyright
Published by HAKI, Szarvas, 2011
Szarvas
2011

Tartalomc - Contents

Horváth László, Béres Beatrix és Csorbai Balázs
Hozamcsökkentő energiatorlódások a halastavi ökoszisztémákban


Horváth Zoltán, ifj. Horváth Zoltán és Hancz Csaba
A pontyhozamokról – régi számok tükrében
Common carp pond yields – in the light of an old database


Szűcs István
A hazai tógazdasági haltermelésből származó ponty és busa komplex árelemzése
Complex price analysis for Hungarian pond cultured common carp 
(Cyprinus carpio) and silver carp (Hypophthalmichthys molitrix)


Sebestyén Attila
A magyar tógazdasági ponty lehetőségei és korlátai a hazai és a nemzetközi piacokon.


Kerepeczki Éva, Gyalog Gergő, Halasi-Kovács Béla, Gál Dénes és Pekár Ferenc
Extenzív halastavak ökológiai értékei és funkciói
Ecosystem functions and values of extensive fishponds


Káldy Jenő, Szilágyi Ákos és Szathmári László
A kecsege (Acipenser ruthenus L.) és a szibériai tok (Acipenser baeri Brandt) keresztezésének eredményei
Results of Breeding Sterlet Sturgeon ( Acipenser ruthenus L) and Syberian Sturgeon (Acipenser baeri Brandt)


Weiperth András, Gaebele Tibor, Potyó Imre és Guti Gábor 
A folyó és mellékfolyó közötti kölcsönhatás vizsgálata a dunai és az polyi halfauna hosszú idejű változásának elemzéséve
The importance of the river – tributary interaction: Analysis of the long-term fish fauna changes in the Ipel River and the Danube


Potyó Imre és Guti Gábor
Folyami élőhelyek várható változásainak elemzése 1 D hidrológiai modell segítségével
Analysis of future changes of the aquatic habitats in the large river floodplains using 1D hydrological model


Kosáros Tünde, Pekár Ferenc, Gál Dénes és Lakatos Gyula 
Élőbevonat hasznosításának lehetőségei létesített vizes élőhelyeken – halastavak és vízkezelő rendszerek
Periphyton utilisation in aquatic ecosystems − improvement of fish production and water treatment

Csengeri István, J. Sándor Zsuzsanna, B. Csávás Katalin, Borók Imre és Pető Béla
Néhány hazai halfaj kihozatali mutatóinak meghatározása és kinyerhető húsrészeinek kémiai vizsgálata restrukturált húskészítmények előállítása céljából
Determination of dressing yield of different Hungarian fish species and chemical composition of some edible byproducts usable for restructured food products


Guti Gábor, Potyó Imre, Gaebele Tibor és Weiperth András
A Dunai hullámtéri akvatikus élőhelyek változásainak ökológiai értékelése
Ecological benchmarking of the aquatic habitat changes in the floodplains of the Danube


Györe Károly és Józsa Vilmos
A tiszai halközösség fajkészletváltása a folyó hosszanti profilja mentén


Palkó Csaba, Szathmári László és Horváth Jenő
A Nyugat-Magyarországi Láhn-patakon végzett rehabilitációs munkálatok hatása a halállományra
The effects of a nature conservation intervention on the fish fauna of a small water flow in a hilly area


Bíróné Oncsik Mária, Hegedűs Réka, Józsa Vilmos és Györe Károly
Szervetlen mikroszennyező komponensek összehasonlító vizsgálata sekély halastóban és völgyzárógátas horgásztóban
Comparative study of inorganic micropollutant components in a shallow fish pond and an angling barrage


Havasi Máté, Felföldi Zoltán, Gorzás Anita, Lévai Péter, Merth János és Németh Sándor
Harcsa (Silurus glanis L.) intenzív nevelése növényi fehérje alapú tápon
Intensive rearing of catfish (Silurus glanis L.) fed with  plant protein based feed


Fehér Milán, Herpergel Péter, Bársony Péter és Stündl László
A lizin, a C-vitamin és az élőeleség hatása a compóivadék (Tinca tinca L.) termelési paramétereire intenzív rendszerben
The effect of lysine, vitamin C and living feed on the production parameters of tench (Tinca tinca L.) juveniles in water recycling system


Szabó Tamás
Új módszer az indukált csukaszaporítás során nyert ikra termékenyülésének növelésére
New method to improve the quality of Northern pike eggs obtained by hormonally induced ovulation


Petru David, Augustin Pop, Valentin Popovici
Experimental farm for sturgeons breeding
Egy tokfélék tenyésztésére kifejlesztett kísérleti recirkulációs rendszer bemutatása